WONDER WHY?

/

We never stop wondering.

Daarom laten we ons altijd inspireren door echte mensen. Niet alleen onderzoeken en doorgronden we consumentengedrag; we scheiden ook zin en onzin.

/
/

The magic happens in the ordinary.

We weten hoe we alledaags -en vaak onbewust- gedrag op uitzonderlijke wijze onder de loep moeten leggen zodat we kunnen ontrafelen wat er voor jouw doelgroep echt toe doet. We hanteren de meest innovatieve technieken en strategieën. Daarmee kunnen we onbewust consumentengedrag blootleggen dat op het eerste gezicht alledaags lijkt, maar intrigerende informatie te bieden heeft.

WONDER HOW WE DO IT? /

Behavioural science staat aan de basis van alles wat we doen, dit combineren we met een innovatieve en creatieve aanpak. Zo komen we tot nieuwe inzichten waarmee je succesvol op veranderingen kan anticiperen én komen we tot de juiste acties en strategie om verandering in gedrag te bewerkstelligen. Hoe doen we dat?

/
Van vragen naar observeren

Ons doel is om het werkelijke, vaak onbewuste, gedrag inzichtelijk te maken. Daarom beginnen we door gedrag te observeren en vast te leggen met zo’n min mogelijke beïnvloeding.

We gebruiken hiervoor innovatieve technologieën zoals speciale apps en wearable camera's om het werkelijke, authentieke gedrag van mensen, zowel 'in het moment' als 'in de juiste context', naar boven te halen.

/
Van ratio naar emotie

Vragen naar gedrag, percepties, gevoelens en keuzes alleen volstaat niet. Wat mensen zeggen en doen zijn vaak verschillende dingen. Mensen zijn zich namelijk vaak niet volledig bewust van wat hun gedrag of routine is, kunnen niet goed uitleggen hoe ze een keuze maken of hoe ze zich voelen bij een merk of product.

Wij hebben een toolkit gevuld met creatieve technieken die helpen deze biases te ondervangen.

/
Van inzichten naar strategie

Gedrag is complex. We gebruiken wetenschappelijk onderbouwde modellen om gedrag en keuzeprocessen op de juiste manier te achterhalen, interpreteren en analyseren om te komen tot concrete acties en strategieën om gedrag of percepties te kunnen veranderen.

Hiermee kan je succesvol gedrag beïnvloeden, zoals de merkvoorkeur vergroten, interesse omzetten naar het daadwerkelijk afnemen van een dienst of service, de gebruiksfrequentie verhogen of een andere gebruiksvorm te stimuleren, bijvoorbeeld van fysiek naar digitaal.

/
Van denken naar doen

Wij geloven dat verandering start met de juiste intentie, betrokkenheid en verwondering. Onze manier van werken en visuele output neemt stakeholders mee en geeft ze concrete inzichten en acties om verandering in gang te zetten.

Onze belofte is dan ook: insights that spark change.

WONDER WHAT WE DO? /

We combineren nieuwe technologie en creatieve methodes. Waar nodig maken we gebruik van 'klassieke' onderzoeksmethoden zoals interviews, focusgroepen en communities. Ook kunnen we de verkregen inzichten en concrete acties om gedrag te veranderen kwantitatief valideren, zodat deze bijvoorbeeld toegespitst zijn op jouw klantsegmenten.

/
Wonder how to engage & activate?

Vraag jij je af hoe je interactie tussen stakeholders en consumenten tot stand kunt brengen zodat het echt iets nieuws oplevert? Of hoe je de klantsegmenten in je organisatie met succes kunt activeren?

Met deze tools krijg je dat voor elkaar: Wonder Connect, Meet the Customer sessies, inspirerende infographics en korte video’s waarin het klantsegment vertelt over eigen gedrag, ervaringen, behoeften en wensen.

/
Wonder how to communicate?

Vraag jij je af of jouw communicatie (concept) de juiste boodschap overbrengt en voldoende activeert?

Met deze tools krijg je het voor elkaar: Wonder Pre-test, Moodmeter en de Wonder Whisper methode.

/
Wonder how to differentiate?

Vraag jij je af hoe je jouw merk of propositie meer onderscheidend maakt, of hoe je jouw merk of propositie betekenisvoller en relevanter kunt maken voor jouw doelgroep?

Met deze tools krijg je het voor elkaar: Value Proposition Workshop en de Wonder Build Workshop.

/
Wonder how to grow?

Vraag jij je af hoe je het potentieel van een huidige of nieuwe propositie optimaal kunt benutten? Kun je wel wat frisse ideeën en concepten gebruiken?

Met deze tools krijg je het voor elkaar: Wonder Concept Lab en het Wonder Innovation Lab.

[ WE PRESENT ]

SOME WONDERFUL CASES

HOE CREËER JE MEER WAARDE DOOR EEN HOGERE GEBRUIKSFREQUENTIE

DE UITDAGING

Routines zijn vaak onbewust en komen voort uit systeem 1. Deze zijn daarom voor consumenten moeilijk te verwoorden en voor marketeers lastig om grip op te krijgen.

DPG wil graag meer nieuwsmomenten creëren voor haar proposities.

Om zicht te krijgen op routinegedrag rondom nieuws hebben we gebruik gemaakt van wearable cameras. Hiermee hebben we het gedrag rondom nieuws kunnen observeren zonder bias, zodat DPG met de juiste strategie hier beter op kan inspelen.

DE OPLOSSING

Door onbewuste routines inzichtelijk te maken, zonder onderzoekbias en door het voorkomen van systeem 2 antwoorden. Dit leidde tot specifieke acties op het gebied van product, content en marketing om de leesintensiteit te vergroten.

IS EEN CAMPAGNE HET JUISTE MIDDEL OM GEDRAG TE VERANDEREN?

DE UITDAGING

Hoe stimuleer je bepaald gedrag? Is communicatie daarin altijd de juiste strategie? En hoe maak je vaak onbewuste emoties, keuzes en beslissingen rondom (nieuw) gedrag inzichtelijk?

De Hartstichting wil de Nederlander verleiden tot thuis bloeddruk meten maar de vraag is hoe.

Wat weerhoudt mensen om zelf thuis te meten? En met welke acties en strategie kan de Hartstichting thuismeten gaan normaliseren?

DE OPLOSSING

Door op bewust en onbewust niveau te begrijpen wat mensen weerhoudt om zelf thuis te meten. Door de interventies - om het gewenste gedrag te bereiken - kwantitatief te valideren. Wat leidde tot een combineerde strategie waaronder een campagne.

hoe creëer je een sterkere merkvoorkeur?

DE UITDAGING

Hoe kunnen we de makkelijkste keuze voor duurzame energie, namelijk Greenchoice, nog makkelijker maken?

Wat mensen zeggen en doen zijn twee verschillende dingen.

Iedereen wil in bepaalde mate zo duurzaam mogelijk leven en wonen maar dit leidt niet automatisch tot de keuze voor de groenste energie leverancier van Nederland.

Wat houdt ze daarin tegen? En met welke strategie en acties kunnen we op de juiste manier het gedrag omzetten naar de keuze voor Greenchoice?

DE OPLOSSING

Door de gap tussen zeggen en doen haarscherp inzichtelijk te maken. En daardoor Greenchoice de juiste acties en strategie te geven, die de keuze voor het merk en duurzaam gedrag stimuleren.

[ WE PRESENT ]

OUR WONDERFUL TEAM /

/
LOTTEKE
Managing Director
/
VARTIK
Insights Manager
/
MAAIKE
Insights Director
[ WE PRESENT ]

OUR WONDERFUL CLIENTS /

/
/